СҮХБААТАР АЙМАГ ОНГОН СУМ

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

“Жишиг хашаа” тендерийн урилга дахин нийтлэгдлээ.

Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит арванхоёрдугаар  хуралдааны 2023 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдрийн 05 дугаар тоот тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 41,000,000 төгрөгөөр хийгдэх ” ЖИШИГ ХАШАА” арга хэмжээний тендерийн урилга дахин нийтлэгдлээ. Тендерийн урилгатай лоорхи линкэн дээр даран танилцана уу. https://user.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1689406466331?fbclid=IwAR3J4fxNXOweoQfL6rLABwNhW7M28x_Eh3N3Q_QD94ij5O2aLywHZckdrp8

Их булаг багийн төв барих тендерийн урилга нийтлэгдлээ.

Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит аравдугаар хуралдааны 2022 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн 03 тоот тогтоолын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 96,757,000 төгрөгөөр  хийгдэх “БАГИЙН ТӨВИЙГ НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ/Их булаг баг/” арга хэмжээний тендерийн урилга нийтлэгдэж, тендер зарлагдлаа. Тендерийн урилгатай доорхи линкэн дээр даран танилцана уу. https://user.tender.gov.mn/mn/invitation/detail/1689406464941?fbclid=IwAR0itdmKdM_z_1lRg6rx0QrceH2eWde9oK_xp2hEGlwd8ZPbiadVOKhJKO4