СҮХБААТАР АЙМАГ ОНГОН СУМ

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

НэрХугацааФайл
1Өргөдөл гомдлын мэдээ 1 дүгээр улирал Үзэх/Татах
2Өргөдөл гомдлын мэдээ 2 дугаар улирал Үзэх/Татах
3Өргөдөл гомдлын мэдээ 3 дугаар улирал Үзэх/Татах

ФЭЙСБҮҮК ХУУДАС