СҮХБААТАР АЙМАГ ОНГОН СУМ

АЛБАН ЁСНЫ ЦАХИМ ХУУДАС

ФЭЙСБҮҮК ХУУДАС

ОНХСАНГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн Баатар Дахын Готовын цолны хүндэтгэлийн арга хэмжээ

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн Баатар Дахын Готовын цолны хүндэтгэлийн арга хэмжээ 09 дүгээр сарын 09-ний өдөр зохион байгуулагдана.

Facebook
Twitter
Email
Print

Бусад мэдээлэл